Næringsliv/bedrifter

Skrevet av Gunnar Johansen      

17.03.2012


Med sin betydelige næringsvirksomhet er Grovfjord et økonomisk tyngdepunkt i Skånland kommune.

Industri

Båtbygging og reparasjoner har vært ei tradisjonell næring i Grovfjord. Denne virksomheten kan spores helt tilbake til vikingtida. Ifølge Snorres kongesagaer fikk Sigurd Slembe bygd to skip her på 1100-tallet. Fortsatt er det to bedrifter som satser på slik virksomhet.


GROVFJORD BÅTBYGGERI A/S

Etablert i 1909, utfører bl.a. reparasjoner og ombygging av båter i tre, aluminium, stål og plast. Bedriften er allsidig og utfører det meste av oppdrag i tilknytning til båter, oppdrett og industri. 

Sammenleggbar katamaran levert Kystverket for bruk i oljevern av de nære kystområder. Utviklet og produsert av grovfjordbedriften.  Foto: Svein Erik Sjøvoll

GROVFJORD BYGG A/S

Datterbedrift under Grovfjord Båtbyggeri AS. Utfører bygging, restaurering/rehabilitering av hus og industribygg. 

4 mannsbolig Lågen T2 fra Boligpartner oppført på Kalvskinnet i Grovfjord for Kalvskinnet Utleieboliger AS. Ferdigstilt Mars 2018.

Administrasjonsbygg og lager for Northern Lights Salmon AS. Ferdigstilt 2017


GROVFJORD MEK. VERKSTED A/S

GMV AS har spesialisert seg på bygging av arbeidsbåter i aluminium til oppdrettsnæringa, vindmølleparken til havs og havnevesen. Utfører ellers reparasjoner og vedlikehold av fiskebåter og arbeidsbåter. Utfører også andre industrioppdrag. Bedriften har 100 års erfaring i bransjen.

Supplyfartøy til vindmøllestasjoner til havs.

Bnr 111 – AQS Loke. Dette er norges største servicekatamaran som er bygd i aluminium!
KALVSKINNET A/S

Kalvskinnet A/S er en nyoppstartet bedrift som i samarbeid med Grovfjord Bygg og Boligpartner bygger boliger, rorbuer og hytter på Kalvskinnet i Grovfjord. I tillegg til ferdige rorbuer og leiligheter i ulike størrelse, kan Kalvskinnet AS også tilby tomter for salg til selvbyggere som ønsker å bygge seg enebolig på Kalvskinnet. 

Oppdrettsnæring/havbruk


NORTHERN LIGHTS SALMON A/S

Oppdrettsbedrift i Grovfjord. Eies og drives av lokale aktører, og er en svært betydelig virksomhet i bygda og har tilholdssted i Balteskard.  

Under bygginga av den nye lager/administrasjonshallen i Balteskard som var ferdigstilt i 2017.

NLS bruker en ikke-medikamentell metode til avlusing av fisk. FLS lusespylesystem som det heter, er at laksen som behandles går i en lukket vannsløyfe hele veien fra den nota fisken går i, gjennom avluserene og ut igjen i en ny not med behandlet fisk. Fisken kommer ikke opp i fri luft i det hele tatt når den går gjennom systemet. Lusa som spyles av samles opp i filtre og destrueres på båten. Dette har vist seg å være en behandling som har gitt god effekt, den er bra for fiskevelferden og fiskehelsen, og ikke minst for miljøet!


NORDLAKS OPPDRETT A/S

Oppdrett av laks har vært drevet i Grovfjord fra 1980-tallet. Grovfjord-bygda hadde ei tid 3 konsesjoner og tre anlegg. To oppdrettere solgte sine konsesjoner på 90-tallet. Disse blei kjøpt av Troms Aquakultur AS, som etter noen år måtte gi opp virksomheten. Anlegget og konsesjonene eies i dag av Nordlaks Oppdrett AS.


FJORDSMOLT A/S

Produserer laksesmolt på Helleren i fjordbotn. Bedriften var for  noen år siden ferdig med utbygging/utvidelse av bygningsmassen. Selskapet har et topp moderne anlegg med en produksjonskapasitet på ca. 4 millioner smolt i året. 

Kraftverksindustri

HÅLOGALAND KRAFT PRODUKSJON A/S
Hålogaland Kraft AS, produksjonsavdeling Helleren.

Virksomheten har bl.a. ansvaret for drift og vedlikehold av alle kraftstasjonene til HLK AS, og driver to kraftstasjoner i Grovfjord: Skoddeberg og Helleren kraftstasjon. Har ca. 12 ansatte.

Hålogaland Kraft, har som eneste kraftstasjon i Nord-Norge, egen museumsavdeling, åpen for publikum. I 2011 kom den siste tilveksten til denne avdelingen og er et overbygg i glass og aluminium (bildet tv) som huser den første turbinen som var i drift i vårt område, ved Gausvik kraftstasjon, for omkring hundre år siden.

På bildet til høyre er turbinen (fra omkring 1910) som ble hentet fra Notodden til benyttelse i den første kraftstasjonen som ble bygget og satt i drift på Helleren, på slutten av 50-tallet. Den står fortsatt i det gamle produksjonsbygget (ikke lenger i drift) som ble renovert for noen år siden og fremstår i dag som perlen i museumssamlingen.


Handels og servicevirksomhet


GROVFJORD HANDEL A/S

Bygdas dagligvarebutikk. Den er nå en Matkroken-avdeling av Coop-kjeden. Butikken har også Post i butikk-ordning, medisinutsalg og er kommisjonær for Norsk Tipping AS.

FISKETORGET A/S

Firmaets prodkusjonslokale. Leverer det meste innenfor reker, fisk og fiskeprodukter. Bedriften foredler en del av råvarene som de kjøper, bl. a. lutefisk, røyka og grava laks. Selskapet har fiskebiler og driver med salg innenfor regionen.

GROVFJORDPUMPA A/S

Siste tilvekst på servicefronten. Etter at stedets bensinstasjon la ned virksomheten, tok bygdefolket saken i egne hender, og etter ca. ett år var Grovfjordpumpa en realitet. Det er en ubetjent "kort-stasjon" som leverer blyfri 95-bensin og diesel til meget gode priser, og åpen hele døgnet!  


ELVEGÅRD HYTTEUTLEIE OG FISKEFERIE

Turistbedriften i Balteskard er svært populær og mye besøkt. Ypperlig egna til fiske-, aktivitets- og opplevelsesferier. Har dessuten badestamp, sauna og grillbu.  


STRÆTE KRO OG LEFSEBAKERI

Et populært utested med mye og god mat. Bedriften har alle rettigheter og er mye benytta til julebord, bursdagsselskaper og andre arrangement. Og så bakes og selges det masse gode lefser. Stræte Kro og Lefsebakeri driver også cateringvirksomhet.   

DROSJER

Grovfjord har to drosjeløyver / to drosjer: v/ Erik Andersen (bildet) og Jan Steve Olsen.

KVARMES TRANSPORT v/ EGIL KVARME

Trør til med hjullasterarbeid året rundt.

VR MASKIN AS v/ VEBJØRN REINHOLTSEN

Arbeidsområdene er fjellarbeid, masseforflytning/transport, veier/tomter og vann/avløp. Sentral godkjenning tiltaksklasse 2 (grunn/terreng).

ODD OVE JOHANSEN

Driver med gravingsarbeid og planering, samt hjullasterarbeid.

ASTAFJORD REGNSKAP A/S

Bygdas regnskapsbedrift v/Odd Harald Nilsen: Regnskap, fakturering, lønn og årsoppgjør.


Jordbruk, fiske og reindrift


Primærnæringene har relativ liten andel av virksomhetene i Grovfjord. Naturen har lagt begrensninger mht. jordbruk pga. lite tilgang på dyrkbar jord. En familie driver med sauehold som attåtnæring.

For 50 år siden var det ca. 20 fiskebåter i bygda. I dag er det faktisk bare to personer som har fiske som hovedyrke. To-tre sjarker driver fjordfiske i perioder.

Reindriftsnæringa har lange tradisjoner i Grovfjord. To familier livnærer seg av reindrift. Begge bor i Sandemark, men har sine røtter herfra, og Grovfjordområdet er et viktig beitedistrikt for reinen deres.


Offentlig virksomhet


BARNEHAGE

Ressan barnehage holder til i relativt nye og trivelige lokaler, og er en 0-6 barnehage. Den ligger i et barnevennlig område med unike muligheter for uteaktiviteter året rundt. Foreldreforeninga har bidratt med mye lekeutstyr, bl.a. har de anskaffa en populær lavvo/kåte (LavvoNova) som barnehagen kan benytte. Barnehagen blei bygd ut og renovert i 2011, og framstår i dag som en svært praktisk og moderne institusjon med plass til 36 barn. 


GROV SKOLE

Grov skole er en 1-10 skole med et elevtall i år på vel 70. Skolen har hatt ei trinnvis utbygging, er renovert og opp-pussa og har en bygningsmessig god standard med bl.a. trivelige klasserom og spesialrom.

Skolen har gymnastikksal og svømmebasseng, som er mye benytta av bygdefolket på fritida. Den har et meget attraktivt uteområde (prisbelønt) med grøntområder, trær og busker, leikeapparater, og løkkebane og ballbinge med krøllgress og flomlysanlegg. Siste tilskudd på aktivitetsarenaen er en formidabel lekepark - kjempepopulær!

Skolen vektlegger å ivareta kystkulturen, og har bl.a. skaffa seg robåt. Fleire investeringer står for tur. Grov skole har ei velorganisert skolefritidsordning.GROVFJORD BO- OG SERVICESENTER

Bygdas eldreinstitusjon. Her finnes 13 omsorgsleiligheter. I disse nye og flotte lokalene har hjemmesykepleien kontorer. Her finnes også fysioterapirom og aktivitetsrom.

Like nedenfor GBS ligger "Sanitetsbo", et bygg som inneholder 6 leiligheter som eies og drivtes av Grov sanitetsforening.


ASTAFJORD KIRKE

Oppført i 1978, og er ei moderne arbeidskirke med bl.a. kjøkken og menighetssal. Kirka er den senere tid også blitt populær som sted for konsert-arrangementer.