Nova Turlag ble stiftet 6. mars 1998, og jobber med og tilrettelegge for naturvennlig friluftsliv i skog, fjell og ved sjøen til glede for yngre og eldre, så vel lokale brukere som turister og andre besøkende. I over 20 år har de utviklet stier, løyper og rasteplasser i lokalområdet, og stimulert til økt bruk av naturen.  De har lagt forholdene til rette slik at også de uten lokal-kjennskaper skal kunne finne fram langs merkede løyper i lokalområdet, med tilgjengelige rasteplasser, enkle overnattingssteder, klopper, bruer m.m. Gamle ferdselsveier er tatt i bruk igjen og på den måten øker også kunnskapen om vår fortid, og sikrer fortidsminner for etterslekta.


(Klikk på logo for å komme til turlagets hjemmesider)