Klubbhistorie


Fram mot siste verdenskrig var det ingen idrettslige aktiviteter i organisert form i Grovfjord-bygda. Vi må anta stedets nokså isolerte plassering og med dårlig utbygde kommunikasjoner var til hinder for at ungdom fra stedet kunne reise ut og konkurrere i ulike stevner i distriktet.

Men 22.januar 1939 ble det tatt initiativ til dannelse av det første idrettslaget i Grovfjord. Navnet ble IL “Midnattsol”.
Klubben var sentrert til de indre deler av bygda. Langrenn var hovedaktiviteten i idrettslaget og denne var ganske stor allerede fra starten.
Men når forholdene lå til rette for det ble det også avholdt skøyteløp, i tillegg til terrengløp og friidrettsøvelser sommerstid.


Lagets første leder var Anders Henriksen (Olsen), Krokelv.

Bildet hentet fra avisa “Fremover” i forbindelse med klubbens 50-års-markering i 1989. 


Det første skirennet ble avviklet på Laberg i april 1939 med 10 deltakere.  Vinner ble Nils Olsen. Han og broren, John, var blant skikretsens beste løpere og begge hadde deltatt for andre klubber før IL Midnattsol ble stiftet.
Fra omkring 1954 skiftet klubben navn til Grovfjord IL. 


Første side i stiftelsesprotokollen. 


I begynnelsen av 50-tallet var Roald Rasmussen, Laberg, skiesset i klubben. Han hentet premier i Narvikrennet, Hålogalandsløpet og andre kretsrenn. Også Rasmus Bakkejord, Ole Granild og Malvin Johnsen var habile skiløpere.
Hålogalandsløpet var det viktigste rennet for bygdas løpere på 50- og 60-tallet. Odd Kiil, Ottar og Ivar Rørelv utmerket seg som gode juniorløpere på 50-tallet. Tiåret etter kom Idar Edvardsen, først som junior, deretter også i seniorklassen. Det samme kan sies om Alf-Martin Jakobsen, om enn ikke på samme nivå som Idar.  

Tidlig på 1950-tallet ble det også stiftet en klubb i ytre del av fjorden, og som fikk navnet Grov IL. Aktivitetene var hovedsaklig i egen regi med ski og skøyter om vinteren og uorganisert løkkefotball på “Øyrspira” sommerstid. 


"Øyrspira" - fotballbanen/løkka for ungene i Grov på 50-og 60-tallet. Ved storflo hendte det at sjøen flommet inn på området.Uorganisert fotballek da et guttegjeng tok turen til Rensåhøgda for å møte Santor til kamp - en gang på 50-tallet. Omkring 1960 vedtok Astafjord kommune å forære sin eiendom på Sletta under forutsetning at de to idrettslagene i bygda slo seg sammen og anla fotballbane på eiendommen.

Ingen av idrettslagene oppnådde særlig stor aktivitet hver for seg. Oppblomstringen skjedde først da Grov IL ble innlemmet i Grovfjord IL og folket i  bygda samlet seg èn klubb. Dette fant sted i 1967. Første leder for den “nye” klubben var Olav M. Nilsen.
Resten er historie, som det heter.

Bildet øverst på siden viser A-laget før dets 2. seriekamp, mot Landsås B, 4. juni 1967 på Landsåsbanen. Resultatet ble 2-2. Ragnar Hansen og Karl Marin Steinmo var målscorere. Dette var lagets første kamp med egne drakter. I klubbens første, mot Lødingen på bortebane 28.mai, ble stort sett hvite t-skjorter benyttet. Grovfjord vant 1-0 i sin premiere i kretssammenheng. Hans Henrik Hansen skrev seg inn i historien ved å gjøre klubbens første seriemål.

Spillerne på bildet er: Bak fra venstre: Ragnar Hansen, Asle Johnsen, Hans Henrik Hansen, Levi Larsen, Karl Martin Steinmo (død), Kjell Nilsen og Idar Edvardsen. Foran fra venstre: Knut Marskar, Bjørnar Robertsen, Odd Johannessen (død), Oddvald Johnsen og Charles Thomassen.  


_________________________________________________

Med etablering av en klubb som omfattet hele bygda ble også satsinga på de sportslige aktivitetene en prioritet oppgave for Grovfjord IL. I tillegg til A-lagsfotball ble det igangsatt en seriøs organisering og et bedre styrt opplegg for de skiinteresserte. Arbeidet som den opprinnelige klubben var tuftet på, ble dermed videreført.

Storhetstiden for klubbens skiaktiviteter varte fra slutten av 60-tallet og fram til midten av 90-tallet, hvor først Idar Edvardsen, og noe senere, Ernst Rørelv, var klubbens ansikt utad både på det lokale og nasjonale plan.

I tillegg til seniorløperne var også aktiveten blant de yngre stor i denne perioden og klubben hadde representanter med i NM for juniorer, NNM, kretsmesterskap og lokale renn.
 I de senere årene har skisporten (langrenn) ligget nede og det har kun vært aktiviteter på klubbnivå.

I den mest aktive perioden var også Grovfjord IL en bidragsyter til avvikling av skiarrangementer. Men også på dette området er det mange år siden klubben inviterte til sone- og kretsrenn. Manglende fasiliteter på klubbens langrennsområde (Revelvhøgda) er en medvirkende årsak til dette. 

Idar Edvardsen (1947-)
 Av klubbens mange skiløpere er uten tvil Idar Edvardsen den mest profilerte, og han presterte også resultater helt i norgestoppen – i første halvdel på 1970-tallet. For dette ble han belønnet med deltakelser internasjonalt og opptakelse på skilandslaget i 1974.

I 1967 representerte Idar Edvardsen Kjønna IL og oppnådde, sammen med Ingmund Holtås og Reidar Rasmussen, 10.plass? i stafett under NM i Skorovatn.
Men fra sesongen 1968 var han tilbake i moderklubben og deltok også i NM, men uten å markere seg spesielt.

I 1969 var Idar igjen på plass under NM og var med på både 15 og 30 km. Plasseringer vites ikke.
Idar ble militær verdensmester i patruljeløp sammen med Ivar Norkild, Kjell Hansen og Ragnar Lund.

1970 Dette året var starten på en kommende skikarriere med en sterk 9.plass på 30 km. Sannsynligvis i enten A- eller B-gruppa. Idar var nok ikke med i eliteklassen.
På den tiden ble det arrangert NM i elite-, A- og B-klasse.

1971 Årsmeldinga for skigruppa dette året er dessverre borte fra arkivene og dette innlegget i Harstad Tidene i januar er foreløpig den eneste dokumentasjonen vi har om klubbens skiløpere denne sesongen. Sannsynligvis første gang klubben stilte med stafettlag i NM-sammenheng.


Flott innsats under NM dette året. Spesielt stafettlaget som oppnådde den tredje beste plasseringen til Grovfjord gjennom tidene.


1972 Med 8.plass i stafett under NM i Meråker markerte Grovfjord seg virkelig på skikartet og det skulle bli innledningen til noen fantastiske år for klubben. Individuelt ble Idar Edvardsen nr 25 på 15 km og Jan-Erik Reinås nr 26 på 30 km. 


Stafettlaget bestod av: Idar Edvardsen, Alf-Martin Jakobsen og Jan-Erik Reinås.
Foto. Gunnar Johansen


Idar mottar premie for tredje beste etappetid. Bare slått av Odd Martinsen og Pål Tyldum
Foto: Gunnar Johansen 


Alf Martin Jakobsen på vei til veksling etter sin 2.etappe i stafetten.
Foto: Gunnar Johansen
Grovfjord vant Kjønnastafetten 1972. Jan-Erik Reinås, Alf Martin Jakobsen og Idar Edvardsen på laget.Litt sladder og spekulasjoner i den lokale pressen etter toppløpernes gjesteopptreden i Grovfjord (Minde) i 1972. Faksimile Fremover 11.04. 


1973 Denne sesongen skulle bli Idars store gjennombrudd som skiløper med bl.a flere  topplasseringer i norgesmesterskapet. Både individuelt og ikke minst i stafetten, hvor Grovfjord bare var 16 sekunder  sekunder unna pallen.

NM-plasseringer for Idar:
15 km  nr 16   -   30 km  nr 8   -   50 km  nr 6

Ivar Nordkild ble for øvrig nr 2 på 50 km kl B under NM

Med de gode plasseringene denne sesongen ble løperne og klubben viden kjent og dette året var Grovfjord IL  like mye omtalt og snakket om som 1991-sesongen senere ble for fotballen.  


Idar med sterk 18.plass under prøve-VM i Falun 1973. Faksimile HT.


Avisomtale etter stafettbragden.


Stafettresultatene og Idar Edvardsen i fint driv under karuselløpet i Kongsvik  1973. Foto: Harald Berg.


1974   Etter de flotte resultatene for Idar i 73-sesongen var forventningene skrudd i været foran dette året. Ville vår skistjerne makte å ta det siste steget helt opp i den ypperste norgeseliten.
Dessverre skulle det ikke bli slik som håpet, og det til stor skuffelse for alle grovfjordinger, men ikke minst for utøveren selv.

Noe av forklaringen til dette er å lese i årsmeldinga 1974 for skigruppa. Her er det skrevet: «Selvsagt er nok Idar Edvardsens merittliste noe «skuffende» sammenlignet med fjorårets. Årsakene er vel først og fremst den uvant store treningsmengden samt en langvarig virussykdom. Overskuddet har i alle fall vært borte»  

Ivar Norkild, Arne Hoff og Idar Edvardsen fotografert etter Reistadløpet 1976. Dette var også løperne som også gikk stafetten under NM 1974 for Grovfjord IL.  Foto: Harald Berg. 


I NM oppnådde Idar 27.plass på 15 km. Eneste individuelle resultat
Idar, sammen med Arne Hoff og Ivar Norkild, gikk imidlertid Grovfjord IL inn til en fin 16.plass på stafetten.

På 15 km i Homenkollen ble det 28.plass på 15 km.
Under NNM ble det 3.plass (beste nordnorske løper) på 15 km for Idar. På 30 km endte han på 4.plass.