Samarbeidslaget Grovfjord, Gratangen, Bjerkvik

A-Laget 2020

Samarbeidslaget 

Grovfjord – Gratangen – Bjerkvik


Grovfjord IL, Gratangen IL og Bjerkvik IF har fra og med sesongen 2019, gått sammen om å danne et felles lag i 4. og 5. divisjon. Laget i 4. divisjon vil hete Grovfjord IL, og rekrutteringslaget i 5. divisjon vil hete Gratangen/Bjerkvik/Grovfjord 2. Samarbeidet skal også gjelde barnefotballen, og sammen skal vi prøve å tilrettelegge for økt lokal rekruttering av spillere til både seniorfotball og aldersbestemt fotball, samt økt rekruttering av trenere, og kompetanseheving innen barnefotballen. Grovfjord IL ønsker samarbeidet hjertelig velkommen! Sesongen 2020 har vi dessverre ikke spillergrunnlag for å danne et lag i 5.  divisjon. Vi håper dette endrer seg på sikt!

Lagets målsettinger:

 • Ha det utrolig artig!!
 • Lag bygget av lokalt tilhørende spillere (og/eller spillere med hjerte for nærområdet: Grovfjord-Gratangen-Bjerkvik)
 • Samle mange tilskuere fra bygdene til hver hjemmekamp
 • Få til et god samarbeide på aldersbestemt -og A-lags nivå (inkl. jentelag)
 • Være det mest attraktive laget å være med på i kretsen (sosialt, faglig, mm)
 • Skape en god treningshverdag, treningsleir, sosiale aktiviteter, vinne, stolthet.
 • Gjenskape en cupopplevelse ala Grovfjord – Lillestrøm i 1991 i løpet av noen år.
 • Avle spillere/trenere til norsk toppfotball
 • Fremheve ildsjeler, sponsorer og andre trofaste støttespillere
 • Være gode forbilder og ha sunne/gode verdier og holdninger.

Andre målsettinger:

 • Godt samarbeide med næringslivet i regionen
 • Kretsens beste fotballskole
 • Landsdelens beste fotballturnering. (Gratangsturneringen)
 • Trenerutvikling aldersbestemte årsklasser
 • En gir ungdommer et godt verktøy når de skal på hybel  (fotballkunnskap)
 • Stoltheten for bygdene øker -> Masse artikler i HT, Fremover og andre media.
 • Næringslivet blomstrer på grunn av økt bolyst.
 • Skoler og barnehager sikres ved stabil bosetting + vekst mm.