GROVFJORD-RUNDEN

1989 - 1997

Grovfjord-runden ble avviklet som et landeveisløp på ca 15 km, rundt indre del av Grovfjorden, med start og målgang ved Grov skole. Det var til tider populært, og hadde også kortere løyper til barn og ungdom. Dessverre maktet ikke løpet å etablere seg skikkelig, og levetiden ble av kort varighet. Første gang arrangert i 1989 og allerede i 1997 var det over.Lavere deltakelse utover 90-tallet og problemer med å fylle opp arrangørstaben var hovedårsakene til at løpet døde hen. Kanskje var også distansen, 15 km, for lang til å tiltrekke seg det store deltakerantallet.

Flere bilder kommer.........