GROVFJORD-RUNDEN

1989 - 1997

Grovfjord-rundenbleavvikletsometlandeveisløppåca15km,rundtindredelavGrovfjorden,medstartogmålgangvedGrovskole.Detvartiltiderpopulært,oghaddeogsåkortereløypertilbarnogungdom.Dessverremaktetikkeløpetåetableresegskikkelig,oglevetidenbleavkortvarighet.Førstegangarrangerti1989ogalleredei1997vardetover.La

Flere bilder kommer.........

Levert av IdrettenOnline