Årsmøte avholdt uten ny leder

Postet av Grovfjord Idrettslag den 29. Mai 2020


Onsdag 27.05.20 ble det avholdt årsmøte i idrettslaget på Huset i Havet. Det var 16 deltakere på møtet. Årsmelding, regnskap 2019 og budsjett for 2020 ble enstemmig godkjent. I år er idrettslaget igjen i en situasjon der vi står uten leder, men likevel består det nye styret av solide folk med lang og bred erfaring og årsmøtet har gitt styret godkjennelse til å velge leder internt i styret, eventuelt lete videre etter en utenfor og innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom noen skulle takke ja til vervet. 

Det nye styret består av:

Øyvind Strøm - Styremedlem
Thomas Haugland - Styremedlem
Ann-Eli Edvardsen - Styremedlem
Ronny Pettersen - Styremedlem
Nils Arne Sjøvoll - Styremedlem
Laila Benjaminsen - Styremedlem
Magne Thomassen - Varamedlem

Finn Johnsen har takket ja til å fortsette som regnskapsfører, mens Per Sandengen også har sagt ja til å fortsette å ta seg av å administrere regninger/fakturaer samt ha kontakt med regnskapsfører.

At klubben står uten leder er ingen ukjent situasjon for idrettslaget, men vi er sikre på at det nye styret vil finne en løsning til det beste for laget. 

Vi ønsker det nye styret lykke til i jobben videre!

Årsmeldinga og regnskapet for 2019 finner du i menyen "Klubben" og "Årsmeldinger", eller klikk HER.
Aldri før har det vært viktigere å betale kontigent

Postet av Grovfjord Idrettslag den 30. Mar 2020

Aldri før har det vært viktigere å betale inn kontingenten til idrettslaget. 

Troms og Finnmark idrettskrets (TFIK) er kjent med at det finnes tilfeller hvor noen tenker at det ikke er nødvendig å betale kontingent og treningsavgift til idrettslaget sitt. TFIK ønsker å dele noen tanker til idretten i Troms og Finnmark i forbindelse med dette. 

Idrettslagene våre er ikke en butikk, men et felleskap. 

Hos oss er du ikke kunde. Du er medlem. Norsk idrett består av en forening av frie og selvstendige foreninger. Idrettslagene er ikke-fortjenestebaserte. Utbyttet tilbys gjennom tilbud om fysisk aktivitet. Av egennytte, men også med stor samfunnsnytte som konsekvens. Kontingenten, eller medlemsavgiften, i idrettslag fastsettes av medlemmene selv, på årsmøtet. Denne utgjør et viktig årlige bidrag til idrettslagets drift. Kort sagt; selve grunnmuren i idrettslaget.

Idrettslagenes økonomiske grunnlag

Ganger man opp medlemsavgiften med antall medlemmer vil man alltid finne at dette ikke tilsvarer i nærheten av omsetningen til idrettslaget. Heller ikke summen av kontingent, treningsavgift og dugnadsinntekter er nok til å dekke det kostnadsnivå aktivitetstilbudet til medlemmene medfører. Overskuddet til Norsk Tipping gjennom lokale aktivitetsmidler, grasrotandel og midler til idrettsanlegg er avgjørende viktige for norsk idrett. I tillegg utgjør ulike kommunale tilskudd omtrent det dobbelte av overskuddet til tippingen. Og på toppen av dette kommer sponsorinntekter.

Det er summen av alt dette som gir grunnlag for idrettslagenes fantastiske, og hovedsakelig, dugnadsbaserte tilbud til sine medlemmer.

Nå rammes også mange idrettslag av tapte inntekter

Alle idrettslag rammes ikke like hardt. Men det rammer både store og små. Fordi arrangementer, turneringer, dugnad og sponsorinntekter forsvinner. 

Dersom man i tillegg unnlater å betale inn den årlige kontingenten som pleier å komme på vårparten forverres situasjonen og likviditeten i idrettslagene ytterligere. 

Det norske samfunnet og verden for øvrig står i dag som kjent i en situasjon som savner sidestykke. Saken er større enn idretten og rammer oss alle. Direkte eller indirekte. Ut over den åpenbare faren for befolkningens helse vet vi at pandemien rammer offentlige tjenester og næringsliv hardt. Noe som igjen rammer arbeidsplasser, og den enkeltes økonomi.

Idrettslagene følger selvsagt lojalt opp og har tatt «time-out». Dette gjør man i lojalitet og solidaritet med offentlige beslutninger nasjonalt og lokalt.

TFIK oppfordrer nå alle våre medlemmer som fortsatt evner det, om å betale sin kontingent, på lik linje med at vi alle forsøker å støtte opp om næringslivet og andre som har utfordringer.

Samtidig oppfordrer vi idrettslagene til å fortsette å vise storsinn overfor medlemmer som har fått private økonomiske utfordringer i denne situasjonen.

Så ser vi alle med glede fram til den dagen da idrettslagene igjen kommer sterkt tilbake. For igjen å bidra til norsk idretts visjon om «idrettsglede for alle»!


Troms og Finnmark idrettskrets

Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
Årsmøtet avlyst inntil videre

Postet av Grovfjord Idrettslag den 13. Mar 2020

Årsmøtet er avlyst inntil videre pga Corona situasjon. Mer info kommer.